Қызмет

Негізгі қызметі болып табылады

- Тау-кен және құрамында ураны бар кендерді өңдеу.