Ішкі аудит қызметі

Ішкі аудит қызметінің негізгі миссиясы - тәуекелге бағытталған тәсілдің, ұсыныстар берудің және білімдерді алмасудың негізінде объективті ішкі кепілдіктерді (тексерулерді) беру арқылы Топ ұйымдарының құнын сақтау және арттыру болып табылады.

Ішкі аудит қызметі бағалауды жүргізеді және жүйелі, және бірізді мен тәуекелге бағытталған тәсілді пайдалана отырып, Топ ұйымдарындағы корпоративтік бақылау, тәуекелді басқару және бақылау процестерін жетілдіруге мүмкіндік береді.

Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің мінез-құлықтарының негізгі қағидаттары мыналар болып табылады: 

  1. Адалдық
  2. Әділдік
  3. Құпиялылық
  4. Кәсіби біліктілік