Архив

Объявление о конкурсе

ТОО «Каратау», г.Шымкент, пр.Кунаева, д.83/1   
(наименование, адрес организатора конкурса)

объявляет о проведении конкурса на оказания услуг для ТОО «Каратау»:

- по технологическим процессам переработки продуктивных растворов на участке 4 рудника «Каратау»;

- по приёму посетителей, приёму телефонных звонков, приёму документов на подпись, организации совещаний, отправке и приёму почты, заказу и бронированию авиа и жд билетов для руководителей и других сотрудников и ведению и составлению протоколов производственных совещаний.

Срок представления заявок по форме (Приложение 1) и резюме на участие в конкурсе с 02 по 04 ноября 2022 года.

Пакет копии конкурсной документации можно предоставить в срок «04» ноября 2022 года,  направить в указанный срок на электронный адрес: reception.karatauatkaratau.kazatomprom.kz либо по вышеуказанному адресу нахождения компании.

Рассмотрение поступивших заявок на участие в конкурсе будут рассматриваться Конкурсной комиссией в офлайн/онлайн режиме.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону:  +7 707 167 75 78


Объявление о конкурсе

ТОО «Каратау», г.Шымкент, пр.Кунаева, д.83/1   
(наименование, адрес организатора конкурса)

объявляет о проведении конкурса на оказание услуг для ТОО «Каратау» по выполнению в части геолого-геотехнологических услуг:  

- перенос базы данных «Oracle» («Атомгео») с демоверсии в «SQL» («Атомгео»);

-  настройка базы данных «SQL» («Атомгео»).

Срок представления заявок по форме (Приложение 1) и резюме на участие в конкурсе с 19 по 21 октября 2022 года.

Пакет копии конкурсной документации можно предоставить в срок 21 октября 2022 года,  направить в указанный срок на электронный адрес: reception.karatauatkaratau.kazatomprom.kz либо по вышеуказанному адресу нахождения компании.

Рассмотрение поступивших заявок на участие в конкурсе будут рассматриваться Конкурсной комиссией в офлайн/онлайн режиме.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: +7 707 167 75 78 


Конкурс туралы хабарландыру

"Қаратау " ЖШС, Шымкент қ., Қонаев д., 83/1

(конкурсты ұйымдастырушының атауы, мекенжайы)

"Қаратау" ЖШС үшін Серіктестікте жабдықтау саясатты мен материалдық-техникалық жабдықтауды тиімді ұйымдастыру бойынша іс-шараларды әзірлеуге және өткізу бойынша қызметтер көрсетуге конкурс өткізу туралы хабарлайды.

Нысан (1-қосымша) бойынша өтінімдерді және конкурсқа қатысуға түйіндемені ұсыну мерзімі 2022 жылғы 20-22 тамыз аралығында.

Конкурстық құжаттама көшірмелерінің пакетін 2022 жылғы "22" тамызға дейінгі мерзімде (қоса алғанда) көрсетілген мерзімде: reception.karatauatkaratau.kazatomprom.kz немесе компанияның жоғарыда көрсетілген мекен-жайы беруге болады. Конкурсқа қатысуға келіп түскен өтінімдерді қарауды Конкурстық комиссия Офлайн / Онлайн режимде қарайтын болады.

Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон арқылы алуға болады: +7 707 167 75 78


Конкурс туралы хабарландыру

"Қаратау " ЖШС, Шымкент қ., Қонаев д., 83/1

(конкурсты ұйымдастырушының атауы, мекенжайы)

"Қаратау" ЖШС үшін кеніште бейне бақылау бойынша қызметтер көрсетуге конкурс өткізу туралы хабарлайды.

Нысан (1-қосымша) бойынша өтінімдерді және конкурсқа қатысуға түйіндемені ұсыну мерзімі 2022 жылғы 20-22 тамыз аралығында.

Конкурстық құжаттама көшірмелерінің пакетін 2022 жылғы «22» тамызға дейінгі мерзімде (қоса алғанда) көрсетілген мерзімде: reception.karatauatkaratau.kazatomprom.kz немесе компанияның жоғарыда көрсетілген мекен-жайы беруге болады. Конкурсқа қатысуға келіп түскен өтінімдерді қарауды Конкурстық комиссия Офлайн / Онлайн режимде қарайтын болады.

Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон арқылы алуға болады: +7 707 167 75 78


Конкурс туралы хабарландыру

"Қаратау " ЖШС, Шымкент қ., Қонаев д., 83/1

(конкурсты ұйымдастырушының атауы, мекенжайы)

"Қаратау" ЖШС үшін IT қауіпсіздік интеграцияланған жүйесін кешенді алдын алу және реттеу, ИЫҰ серверлік және желілік жабдықты әкімшілендіру, жергілікті және сымсыз желілерде ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, кеніштің инженерлік-техникалық құралдарының IT жүйелеріне аудит жүргізу бойынша қызметтер көрсетуге конкурс өткізу туралы хабарлайды.

Нысан (1-қосымша) бойынша өтінімдерді және конкурсқа қатысуға түйіндемені ұсыну мерзімі 2022 жылғы 25-27 тамыз аралығында.

Конкурстық құжаттама көшірмелерінің пакетін 2022 жылғы «27» тамызға дейінгі мерзімде (қоса алғанда) көрсетілген мерзімде: reception.karatauatkaratau.kazatomprom.kz немесе компанияның жоғарыда көрсетілген мекен-жайы беруге болады. Конкурсқа қатысуға келіп түскен өтінімдерді қарауды Конкурстық комиссия Офлайн/Онлайн режимде қарайтын болады.

Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон арқылы алуға болады: +7 707 167 75 78


 Конкурс туралы хабарландыру

"Қаратау " ЖШС, Шымкент қ., Қонаев д., 83/1

(конкурсты ұйымдастырушының атауы, мекенжайы)

"Қаратау" ЖШС үшін:

  • жерасты ұңғымалық сілтілеу әдісімен уран өндірудің өндірістік процестері;
  • өнімді ерітінділерді өңдеу бойынша технологиялық процестері бойынша қызметтер көрсетуге конкурс өткізу туралы хабарлайды.

Нысан (1-қосымша) бойынша өтінімдерді және конкурсқа қатысуға түйіндемені ұсыну мерзімі 2022 жылғы 25-27 тамыз аралығында.

Конкурстық құжаттама көшірмелерінің пакетін 2022 жылғы «27» тамызға дейінгі мерзімде (қоса алғанда) көрсетілген мерзімде: reception.karatauatkaratau.kazatomprom.kz немесе компанияның жоғарыда көрсетілген мекен-жайы беруге болады. Конкурсқа қатысуға келіп түскен өтінімдерді қарауды Конкурстық комиссия Офлайн / Онлайн режимде қарайтын болады.

Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон арқылы алуға болады: +7 707 167 75 78


Конкурс туралы хабарландыру

"Қаратау " ЖШС, Шымкент қ., Қонаев д., 83/1

(конкурсты ұйымдастырушының атауы, мекенжайы)

"Қаратау" ЖШС үшін қызметкерлерді қауіпсіз жүріп-тұру мақсатында кеніштің автокөлік құралдарын техникалық жарамды күйде жүзеге асыру бойынша қызметтер көрсетуге конкурс өткізу туралы хабарлайды.

Нысан (1-қосымша) бойынша өтінімдерді және конкурсқа қатысуға түйіндемені ұсыну мерзімі 2022 жылғы 25-27 тамыз аралығында.

Конкурстық құжаттама көшірмелерінің пакетін 2022 жылғы «27» тамызға дейінгі мерзімде (қоса алғанда) көрсетілген мерзімде: reception.karatauatkaratau.kazatomprom.kz немесе компанияның жоғарыда көрсетілген мекен-жайы беруге болады. Конкурсқа қатысуға келіп түскен өтінімдерді қарауды Конкурстық комиссия Офлайн/Онлайн режимде қарайтын болады.

Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон арқылы алуға болады: +7 707 167 75 78


Конкурс туралы хабарландыру

2022 жылғы 22 қыркүйек

"Қаратау " ЖШС, Шымкент қ., Қонаев д., 83/1

(конкурсты ұйымдастырушының атауы, мекенжайы)

"Қаратау" ЖШС үшін "Қаратау" кенішінің өндірісін инженерлік-техникалық қамтамасыз ету бойынша мәселелерді ұйымдастыру, бақылау, есеп беру, Серіктестік белгілеген жоспарларға және кестелерге сәйкес мерзімдерде барлық инфрақұрылым объектілерін қайта жаңарту, кеңейту, жөндеу және қолданысқа енгізу бойынша қызметтер көрсетуге конкурс өткізу туралы хабарлайды.

Конкурсқа конкурстық құжаттаманың талаптарына жауап беретін барлық жеке тұлғалар жіберіледі (1-қосымша).

Нысан (2-қосымша) бойынша өтінімдерді және конкурсқа қатысуға түйіндемені ұсыну мерзімі 2022 жылғы 22-23 қыркүйек аралығында.

Конкурстық құжаттама көшірмелерінің пакетін 2022 жылғы "23" қыркүйекке дейінгі мерзімде сағат 17:00-ге дейін (қоса алғанда) көрсетілген мерзімде: reception.karatauatkaratau.kazatomprom.kz немесе компанияның жоғарыда көрсетілген мекен-жайы беруге болады. Конкурсқа қатысуға келіп түскен өтінімдерді қарауды Конкурстық комиссия Офлайн / Онлайн режимде қарайтын болады.

Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон арқылы алуға болады:

+7 707 167 75 78


Объявление о конкурсе

ТОО «Каратау», г. Шымкент, пр.Кунаева, д.83/1   
(наименование, адрес организатора конкурса)

объявляет о проведении конкурса на оказание услуг для ТОО «Каратау» по профилактике и наладке комплексной интегрированной IT системы безопасности - физической защиты на руднике.

Срок представления заявок по форме (Приложение 1) и резюме на участие в конкурсе с 17 по 19 октября 2022 года.

Пакет копии конкурсной документации можно предоставить в срок 19 октября 2022 года,  направить в указанный срок на электронный адрес: reception.karatauatkaratau.kazatomprom.kz либо по вышеуказанному адресу нахождения компании.

Рассмотрение поступивших заявок на участие в конкурсе будут рассматриваться Конкурсной комиссией в офлайн/онлайн режиме.

          Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: +7 707 167 75 78 


Объявление о конкурсе

ТОО «Каратау», г. Шымкент, пр.Кунаева, д.83/1   
(наименование, адрес организатора конкурса)

объявляет о проведении конкурса на оказание услуг для ТОО «Каратау» по выполнению и организации мероприятий, связанных разработкой и проведением в Товариществе снабженческую политику и эффективную организацию материально-технического снабжения.

Срок представления заявок по форме (Приложение 1) и резюме на участие в конкурсе с 20 по 22 августа 2022 года.

Пакет копии конкурсной документации можно предоставить в срок «22» августа 2022 года,  направить в указанный срок на электронный адрес: reception.karatauatkaratau.kazatomprom.kz либо по вышеуказанному адресу нахождения компании.

Рассмотрение поступивших заявок на участие в конкурсе будут рассматриваться Конкурсной комиссией в офлайн/онлайн режиме.

          Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону:  +7 707 167 75 78


Объявление о конкурсе

ТОО «Каратау», г.Шымкент, пр.Кунаева, д.83/1   
(наименование, адрес организатора конкурса)

объявляет о проведении конкурса на оказание услуг для ТОО «Каратау» по ведению видеонаблюдения на руднике.

Срок представления заявок по форме (Приложение 1) и резюме на участие в конкурсе с 20 по 22 августа 2022 года.

Пакет копии конкурсной документации можно предоставить в срок «22» августа 2022 года,  направить в указанный срок на электронный адрес: reception.karatauatkaratau.kazatomprom.kz либо по вышеуказанному адресу нахождения компании.

Рассмотрение поступивших заявок на участие в конкурсе будут рассматриваться Конкурсной комиссией в офлайн/онлайн режиме.

          Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону:  +7 707 167 75 78


  Объявление о конкурсе

ТОО «Каратау», г.Шымкент, пр.Кунаева, д.83/1   
(наименование, адрес организатора конкурса)

объявляет о проведении конкурса на оказание услуг для ТОО «Каратау» по профилактике и наладке комплексной интегрированной IT системы безопасности, администрированию серверного и сетевого оборудования ОИС, обеспечению информационной безопасности локальных и беспроводных сетей, проведению аудита IT систем инженерно-технических средств рудника.

Срок представления заявок по форме (Приложение 1) и резюме на участие в конкурсе с 25 по 27 августа 2022 года.

Пакет копии конкурсной документации можно предоставить в срок «27» августа 2022 года,  направить в указанный срок на электронный адрес: reception.karatauatkaratau.kazatomprom.kz либо по вышеуказанному адресу нахождения компании.

Рассмотрение поступивших заявок на участие в конкурсе будут рассматриваться Конкурсной комиссией в офлайн/онлайн режиме.

          Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: +7 707 167 75 78


Объявление о конкурсе

ТОО «Каратау», г.Шымкент, пр.Кунаева, д.83/1   
(наименование, адрес организатора конкурса)

объявляет о проведении конкурса на оказание услуг для ТОО «Каратау»:

- по производственным процессам добычи урана методом подземного скважинного выщелачивания;

- по технологическим процессам переработки продуктивных растворов.

Срок представления заявок по форме (Приложение 1) и резюме на участие в конкурсе с 25 по 27 августа 2022 года.

Пакет копии конкурсной документации можно предоставить в срок «27» августа 2022 года,  направить в указанный срок на электронный адрес: reception.karatauatkaratau.kazatomprom.kz либо по вышеуказанному адресу нахождения компании.

Рассмотрение поступивших заявок на участие в конкурсе будут рассматриваться Конкурсной комиссией в офлайн/онлайн режиме.

          Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону:  +7 707 167 75 78


Объявление о конкурсе

ТОО «Каратау», г.Шымкент, пр.Кунаева, д.83/1   
(наименование, адрес организатора конкурса)

объявляет о проведении конкурса на оказание услуг для ТОО «Каратау» по осуществлению поддержания в технически исправном состоянии автотранспортных средств рудника, в целях безопасного передвижения сотрудников.

Срок представления заявок по форме (Приложение 1) и резюме на участие в конкурсе с 25 по 27 августа 2022 года.

Пакет копии конкурсной документации можно предоставить в срок «27» августа 2022 года,  направить в указанный срок на электронный адрес: reception.karatauatkaratau.kazatomprom.kz либо по вышеуказанному адресу нахождения компании.

Рассмотрение поступивших заявок на участие в конкурсе будут рассматриваться Конкурсной комиссией в офлайн/онлайн режиме.

          Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: +7 707 167 75 78


Объявление о конкурсе

22 сентября 2022 года

ТОО «Каратау», г.Шымкент, пр.Кунаева, д.83/1   
(наименование, адрес организатора конкурса)
объявляет о проведении конкурса на оказание услуг для ТОО «Каратау» по организации контроля, предоставления отчетности по вопросам инженерно-технического обеспечения производства рудника «Каратау», строительства, реконструкции, расширения, ремонта и ввода в действие всех объектов инфраструктуры Товарищества в установленные планами и графиками сроки.

К конкурсу допускаются все физические лица, отвечающие требованиям конкурсной документации (Приложение 1).

Срок представления заявок по форме (Приложение 2) и резюме на участие в конкурсе с 22 по 23 сентября 2022 года. Пакет копии конкурсной документации можно предоставить в срок до «23» сентября 2022 года до 17:00 часов (включительно), направить в указанный срок на электронный адрес: reception.karatauatkaratau.kazatomprom.kz либо по вышеуказанному адресу нахождения компании.

Рассмотрение поступивших заявок на участие в конкурсе будут рассматриваться Конкурсной комиссией в офлайн/онлайн режиме.

          Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону:  +7 707 167 75 78